Меню Закрити

Терміни та визначення, що використовуються у цій оферті:

Замовлення – запит, надісланий через сайт інтернет-магазину, на покупку товару та його доставку.

Інтернет-магазин – інформаційний ресурс Продавця у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет, що дозволяє вибрати та здійснити замовлення на купівлю товарів Продавця без торгового об’єкта.

Покупець – фізична особа, яка володіє достатньою дієздатністю для вчинення правочину і має намір замовити або придбати або замовляє, що купує товар, або використовує товар виключно для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Товар – килими та килимові вироби.

Загальні положення.

Справжня публічна оферта (далі за текстом – оферта) є офіційною пропозицією Продавця невизначеному колу осіб до укладання договору роздрібної купівлі-продажу товару (далі за текстом – договір РКП) на умовах, зазначених на сайті інтернет-магазину та визначених у цій оферті.
Договір РКП є договором приєднання та укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованих Продавцем умов договору РКП, викладених у оферті та на сайті, загалом (без застережень та доповнень).
Умови продажу товару та договору РКП, що укладається Продавцем та Покупцем, визначаються Продавцем. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови оферти, у тому числі способи та строки оплати та доставки товару, а також ціни на товари. Всі зміни доводяться до відома Покупця шляхом їхнього розміщення на сайті інтернет-магазину. Зміни не стосуються прийнятих Продавцем виконання замовлень.
Покупець зобов’язується до моменту відправлення замовлення Продавцю та укладання договору РКП ознайомитися з умовами оферти, інформацією про товар в інтернет-магазині та цінами на нього.
Правовідносини Продавця та Покупця щодо укладання договору РКП та у зв’язку з його укладенням регулюються законодавством України.
Фактом прийняття (акцепту) Покупцем умов цього Договору є повідомлення про вибір та замовлення товару, відправлене шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення» у розділі «Кошик» за допомогою електронного зв’язку, в порядку та на умовах, визначених цією Офертою.
При спільній згадці Покупця та Продавця за текстом цієї Оферти останні називаються Сторонами, а кожен окремо Стороною.
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє відповідним правом та достатнім обсягом дієздатності, а також усіма іншими правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього договору.
Здійснюючи Замовлення Товару через Сайт, Покупець приймає та погоджується з усіма умовами, викладеними в цій Оферті, та з інформацією, розміщеною на Сайті в момент прийняття Продавцем Замовлення.
Публікація інформації, яка явно не відповідає товару, у тому числі ціни, фото та описи товару, визнається технічною помилкою.

Оформлення та прийняття замовлення.

Оформлення замовлення товару в інтернет-магазині провадиться Покупцем через сайт інтернет-магазину або (і) за телефоном (номери телефонів вказані у формі замовлення).
Режим роботи інтернет-магазину: Понеділок – П’ятниця з 8:00 до 20:00. Замовлення, що надійшли з п’ятниці до неділі, обробляються в понеділок.
При формуванні замовлення Покупець вказує необхідні дані, у тому числі: – найменування та кількість товару, – спосіб доставки замовленого товару, – форма оплати замовленого товару, – прізвище, ім’я, по батькові Покупця, – адреса доставки товару, – контактний телефон Покупця, – адреса електронної пошти (за наявності).
При необхідності Покупець зобов’язаний повідомити Продавця та іншу інформацію, необхідну для оформлення та доставки замовлення.
Оформляючи замовлення на товар, Покупець підтверджує, що беззастережно приймає всі умови Продавця щодо продажу та доставки товару.
Покупець має право внести зміни до замовлення до моменту підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.
Реалізація товару в інтернет-магазині проводиться за ціною, вказаною на сайті інтернет-магазину та на умовах, встановлених у цій оферті та на сайті інтернет-магазину.
Остаточна вартість товару формується з урахуванням знижок, куди Покупець має право.
Продавець підтверджує Покупцю прийняття належно оформленого замовлення до виконання за коштами направлення відповідного повідомлення на вказану адресу електронної пошти та (або) засобами телефонного зв’язку (смс-повідомлення). У разі виявлення, що на складі Продавця відсутній необхідний Товар або необхідна його кількість, Продавець інформує про це Покупця вказаним у цьому підпункті способом. Покупець має право погодитися прийняти Товар у кількості, що є у Продавця, або відмовитися (анулювати) від Замовлення.
Продавець має право відмовити Покупцю у підтвердженні або виконанні замовлення у разі виявлення в ньому технічної помилки, пов’язаної з роботою програмного забезпечення на стороні Продавця, або які забезпечують його функціонування сторонніх сервісів, у тому числі явилася наслідком неправомірних дій з боку третіх осіб, про що також інформує Покупця. , як зазначено у п.п. 11 цієї Оферти.
Резервування товару в інтернет-магазині не провадиться.
Будь-які питання щодо опису, властивостей та характеристик Товару перед оформленням Замовлення можуть бути задані Покупцем Продавцю за допомогою телефонного зв’язку.
Термін розгляду замовлення Продавцем – не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​розміщення замовлення.

Доставка та передача товару Покупцеві.

Доставка товару Покупцеві здійснюється на умовах та у строки, погоджені сторонами при підтвердженні замовлення.
Способи та умови доставки товару:
Доставка товару кур’єром:
кур’єрська доставка здійснюється на адресу, вказану в замовленні Покупця. Покупець зобов’язаний забезпечити можливість доступу кур’єра до будівлі та приміщення, зазначеного в адресі доставки;
продавець або кур’єр вправі відмовитися проводити доставку, передачу товару в громадських місцях (громадському транспорті, будинках вокзалу, залізничних та ін.)
провадиться з 09.00 по 21.00 у будні дні, крім державних свят та святкових днів в інтервал часу, вказаний покупцем при замовленні товару або в інший термін, погоджений сторонами;
Покупець зобов’язаний прийняти кур’єра за адресою та вчасно, що вказані у замовленні. Якщо після прибуття кур’єра за адресою, вказаною у замовленні, Покупець не знаходиться на місці та не відповідає на телефонні дзвінки протягом 10 хвилин, провадиться повторна доставка у нові терміни, погоджені з Продавцем. Повторна доставка провадиться за умови відшкодування Покупцем витрат, пов’язаних із повторною доставкою товару. Інакше замовлення анулюється;
після перевірки та оплати товару Покупець розписується на екземплярі товаросупровідного документа, підтверджуючи, що претензій до найменування, кількості та комплектності товару не має, а також видимих ​​недоліків у товарі не виявлено.
За неприйняте замовлення передоплата повертається Покупцеві на підставі заяви.
У разі неприйняття замовлення з вини Покупця всі витрати, пов’язані з поверненням передоплати, несе Покупець.
Право власності на доставлений товар переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцю та оплати останнім повної вартості товару. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцю.
Після передачі товару Покупцю претензії до найменування, кількості та комплектності товару не приймаються.

Способи оплати товару.

Готівковий розрахунок:
Розрахунок проводиться в українській гривні готівкою кур’єру при придбанні товару.
Після оплати товару Покупцеві надається касовий та товарний чек.
Банківська картка:
через банківський термінал
До сплати приймаються платіжні картки: Visa, Maestro. Платіж здійснюється з використанням платіжного терміналу, наданого кур’єром, у місці передачі товару Покупцю.
Інтернет-платіж:
Можна зробити за банківськими пластиковими картками Visa, Maestro (емітованими всіма банками світу) на сайті інтернет-магазину.
Оплата провадиться до передачі товару кур’єру для доставки.
Ціна Товару вказується поруч із певним найменуванням товару на Сайті на сторінці товару.
Ціна на Товар, на який оформлено Замовлення, не підлягає зміні.
Продавець має право надавати Покупцевi або Одержувачу знижки на Товари. Види знижок вказуються на Сайті у публічному доступі та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

Гарантії та відповідальність.

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання останніми Товару, придбаного на сайті Продавця.
Продавець не несе відповідальності за утримання та функціонування інших сайтів Інтернету.
Продавець вправі перепоступити або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
Продавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з діями Покупця у разі використання Товару, придбаного у Продавця, у підприємницьких цілях.
Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті:
надання не достовірної інформації за погодженням Замовлення, в т.ч. неправильної вказівки ідентифікаційних відомостей;
неправомірні дії третіх осіб.
Покупець несе повну відповідальність за достовірність ідентифікаційних відомостей, зазначених при Замовленні Товару.
Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим договором та/або внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.
В інших випадках, що не передбачені пунктом 7 цього договору, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
У разі необґрунтованої відмови від придбання товару Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати Продавця, пов’язані з доставкою Товару Покупцю.
Доставка товару для повернення (обміну) провадиться силами Покупця.
Для оформлення повернення (обміну) Покупець подає Продавцю заяву. З допомогою зворотний зв’язок сторони узгоджують умови повернення (обміну).
Питання, пов’язані із поверненням (обміном) неякісного товару, вирішуються за згодою сторін з урахуванням положень законодавства України.

Інші умови.

У разі виникнення питань та претензій з боку Покупця, він має звернутися до Продавця за телефоном, або через форму «Зворотного зв’язку» на Сайті Продавця.
Продавець має право використовувати електронну адресу та телефонні номери Покупця для розсилки інформаційних повідомлень.

0
    0
    Ваш кошик
    Ваш кошик порожнійПовернутись в магазин